Байршил: Нүүр хуудас > Дуу хөгжим > Дуучин > Эрдэнэ

Эрдэнэ
0 0 2 14
дагахсанал цомогдуу
Үндэстэн:Монгол
Бүс нутаг:БНХАУ  Өвөр Монгол
Төрөл:Эрэгтэй дуучин
Товч танилцуулга:БНХАУ-ын нэгдүгээр дэсийн дуучин Эрдэнэ Ордос хотын Дуу бүжгийн чуулгад гоцлол дуучнаар ажилладаг. Шанхай хотын Дуу хөгжмийн дээд сургуулийн нэрт профессор Ван Пин Сү, Өвөр Монголын алдарт уртын дуучин Зууннаст нарын удирдлаган дор дуулаачийн мэргэжил суралцсан. Түүний дуунууд Ордос ардын дууны донж маягийг хадгалсан байдгаараа бусад дуучдын дуунаас эрхгүй ялгардаг. “Жаран хайлаас”, “Банчин сүм”, “Эзэн богдын хоёр загал”, “Шавархайч лам” зэрэг дуунууд нь 2007 онд ӨМӨЗО-ны шилдэг уран бүтээлийн шагнал, “Эзэн богдын хоёр загал” дуу нь Монгол улсад зохион байгуулагдсан олон улсын уртын дууны наадмаас тэргүүн байр, АНУ-д зохиогдсон 6-р удаагийн олон улсын ардын урлагийн наадам болон БНХАУ-ын цөөн тоот үндэстний ардын дууны судалгааны хурлаас 2-р байрын шагнал тус тус хүртсэн байна.

Тус уран бүтээлчийг дагагчид更多

【Эрдэнэ】уран бүтээл           >> илүү

Дуу Уран бүтээлч Цомог
Шавархайч лам Эрдэнэ Тугалын бэлчээр
Хонин цагаан байшин Эрдэнэ Тугалын бэлчээр
Чавгын шил Эрдэнэ Тугалын бэлчээр
Монгол өлгий Эрдэнэ Тугалын бэлчээр
Шаазантын даваа Эрдэнэ Тугалын бэлчээр
Эзэн богдын хоёр загал Эрдэнэ Тугалын бэлчээр
Зүүдний үр минь Эрдэнэ Тугалын бэлчээр
musief='../ i musief='../ i/spa='../Songs/S412Bgал双vх"> ='../Songs/S412Bgал双vх"> n> 412Bge/low/7.erdene_zuudnii_ur_mini.mp3双引 label=双引Зүүдний үр минь双引 lrc=双引双引 bg_video=双引{src:/ttcy/Data/14431/image/erdene_256X256.jpg,xywh:[0C,0C]}双引');" 6/S412Bge title="Сонсох">
7
р йч л м оmusief='../Songs/S412Bge .lss="ting"> musief='../ i ='../Songs/S412Bgал双vх"> n> 412Bge/low/7.erdene_zuudnii_ur_mini.mp3双引 label=双引Зүүдний үр минь双引 lrc=双引双引 bg_video=双引{src:/ttcy/Data/14431/image/erdene_256X256.jpg,xywh:[0C,0C]}双引');" 7/S412Bge title="Сонсох">
8
оmusief='../Songs/S412Bge .lss="ting"> musief='../ i ='../Songs/S412Bgал双vх"> n> 412Bge/low/7.erdene_zuudnii_ur_mini.mp3双引 label=双引Зүүдний үр минь双引 lrc=双引双引 bg_video=双引{src:/ttcy/Data/14431/image/erdene_256X256.jpg,xywh:[0C,0C]}双引');" 8/S412Bge title="Сонсох">
9
оmusief='../Songs/S412Bge .lss="ting"> musief='../ i ='../Songs/S412Bgал双vх"> n> 412Bge/low/7.erdene_zuudnii_ur_mini.mp3双引 label=双引Зүүдний үр минь双引 lrc=双引双引 bg_video=双引{src:/ttcy/Data/14431/image/erdene_256X256.jpg,xywh:[0C,0C]}双引');" 9/S412Bge title="Сонсох">
30
оmusief='../Songs/S412Bge .lss="ting"> musief='../ i ='../Songs/S412Bgал双vх"> n> 412Bge/low/7.erdene_zuudnii_ur_mini.mp3双引 label=双引Зүүдний үр минь双引 lrc=双引双引 bg_video=双引{src:/ttcy/Data/14431/image/erdene_256X256.jpg,xywh:[0C,0C]}双引');" 30/S412Bge title="Сонсох">
3s/D
оmusief='../Songs/S412Bge .lss="ting"> musief='../ i ='../Songs/S412Bgал双vх"> n> 412Bge/low/7.erdene_zuudnii_ur_mini.mp3双引 label=双引Зүүдний үр минь双引 lrc=双引双引 bg_video=双引{src:/ttcy/Data/14431/image/erdene_256X256.jpg,xywh:[0C,0C]}双引');" 31/S412Bge title="Сонсох">
32/D
оmusief='../Songs/S412Bge .lss="ting"> musief='../ i ='../Songs/S412Bgал双vх"> n> 412Bge/low/7.erdene_zuudnii_ur_mini.mp3双引 label=双引Зүүдний үр минь双引 lrc=双引双引 bg_video=双引{src:/ttcy/Data/14431/image/erdene_256X256.jpg,xywh:[0C,0C]}双引');" 32/S412Bge title="Сонсох"> refl"#">【pan><】Цw/7w/7an><>< );" musief='..4Songs/uudnii_ur_mini.mp3双引 labelllllllllllllllll412Loa' pan i бspaчээр' h focu"titruespuudnii_ur_mini.mp3双引 labelllllllllllllllll pan i ananan>3< );" musief='../Songs/uudnii_ur_mini.mp3双引 labelllllllllllllllll412Loa' .lss="ti > musief='../ i' h focu"titruespuudnii_ur_mini.mp3双引 labelllllllllllllllll .lss="tiananan>3#">*an>uudnii_ur_mini.mp3333333333333Зөвхөss="үртг .lт .l mэр .ll.lч сэтг .l > pa ү > p p p mт .l, таs="үртгүү сэssүү? (сэтгэ > paээ 200 т pa > paт pas=" т жs=" ч n>l paт .ne < ";" User/MemRegister =>='../Songs/S412Bgал双vх"> lү гүүaэerefiv"#"> uudnii_ur_mini.mp3333333333333 
>>>>>>>>>>>>>>>>uudnii_ur_mini.mp333333333333333333333333333333333uudnii_ur_mini.mp333333333333333333333333333333333>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>2017-03-01 07:18:52>>>>>>>>>>>>uudnii_ur_mini.mp33333333333333333333333333333uudnii_ur_mini.mp33333333333333333333333333333#">Зо i ч p mХ Х "tiоs=" mХүa 7.өөц =" mөгж erd ked" /> Нүү le="Сонs=" ene =" mөгж erd k)" 412Loa' iнe/uudnii_ur_mini.mp3双 "bgauudnii_ur_mini.mp33333 iнeЗ er =" т лч :nmgms/a#1631194。 я emus " > оs ="! ( .lл p pemu> pэ #- @ - pэ erdeльжs= p p n> оs =" n : 蒙网文【2015】1382-001| Цwнe e s " ы 7.papa > p n өртөгт үaл p mлpem өвшөөр u> n : 蒙B2-20160023|3uudnii_ur_mini.mp3< "ef='../www.miit.gov.cn/" 4onged="_blank zuudnii_ur_mini.mp33333ICP өвшөөр u> n : 蒙ICP备09000259号-92017 “ pa. p т л”3ХХК-7.ы e paлp p em e =" " т л жerd .3Х =" s=s ш р ="Сiнe, e paлp u т pm m т =" mо l=s о.#">

APP т т e>>>>< ownLo="background- olor: #90C183" "/phone_down/SL_TengrTal.apk zAndroid>>>>< ownLo="background- olor: #45A8E9" " f='s://itunes.apple.a94 cn/app/tenger-tal/id1106812645?mt=8 zIOS关闭>>>>