Байршил: Нүүр хуудас > Дуу > Дуу хайх
Түмэн агтны төвөргөөн Асхан Дагина нуур
Дагина нуур Асхан Дагина нуур
Оргилон урсах гол Асхан Дагина нуур
Хун галуу Асхан, Дулаанзүг Дагина нуур
Морь Асхан Дагина нуур
Мандуул хааны магтаал Асхан Дагина нуур
Овоон дэх уулзалт Асхан, Дулаанзүг Дагина нуур
Сэтгэлийн уянга Асхан Дагина нуур
Найман аялгуу Баянбулаг Дөрвөн утаст хуур
Бавар асар Баянбулаг Дөрвөн утаст хуур
Данаабал Баянбулаг Дөрвөн утаст хуур
Хэен хуар Баянбулаг Дөрвөн утаст хуур
Хорчин ардын дууны найруулга Баянбулаг Дөрвөн утаст хуур
Ардын дууны хавсрал хөгжим Баянбулаг Дөрвөн утаст хуур
Ролгормаа Баянбулаг Дөрвөн утаст хуур
Нуунзаяа Баянбулаг Дөрвөн утаст хуур
Уран тагнай Баянбулаг Дөрвөн утаст хуур
Оюунзандан Баянбулаг Дөрвөн утаст хуур
Үлгэр хэлэх ая Баянбулаг Дөрвөн утаст хуур
Удиртгал ая Баянбулаг Дөрвөн утаст хуур
Хаврын хараацай Баянбулаг Дөрвөн утаст хуур
Түмэн агтны төвөргөөн Бөхөө Байхгүй...
Тэмээн жин Бөхөө Байхгүй...
Хангал хүлэг Бөхөө Байхгүй...
Жинжиймаа Бөхөө Байхгүй...
Энэрэлт ээж Бөхөө Байхгүй...
Тэнгэрлэг сайхан аав Бөхөө Байхгүй...
Тэмээн тэшээ Бөхөө Байхгүй...
Халуун амин нутаг Бөхөө Байхгүй...
Баясал Баатар Байхгүй...

     эхний хуудас  өмнөх  дараахдараах  сүүлчийн хуудас  Одоо 1 Хуудас \ Нийт: 2 Хуудас