Байршил: Нүүр хуудас > Дуу > Дуу хайх
Гэрэл Жавхаа Баян аялгуун
Зөвхөн Монголдоо Мэргэнбаатар Сайхан дурдатгал
Дайсан Мэргэнбаатар Адууны үнэртэй нутаг
Манай Монгол сайхан Мэргэнбаатар Адууны үнэртэй нутаг
Онгон хар азарга Мэргэнбаатар Адууны үнэртэй нутаг
Хүсэх бороо 9596 хамтлаг Үнэгүй захиалга
Гамнаарай 9596 хамтлаг Үнэгүй захиалга
Хорвоо 9596 хамтлаг Үнэгүй захиалга
Хайраа үгүйлнэ 9596 хамтлаг Үнэгүй захиалга
Хань минь 9596 хамтлаг Үнэгүй захиалга
Үнэгүй захиалга 9596 хамтлаг Үнэгүй захиалга
Миний амьдрал 9596 хамтлаг Та нараас ондоо
Та нараас ондоо 9596 хамтлаг Та нараас ондоо
Дугтуй доторх үгс 9596 хамтлаг Та нараас ондоо
Бүсгүй минь 9596 хамтлаг Та нараас ондоо
Бидний ертөнц 9596 хамтлаг Та нараас ондоо
Чамайг хайрлая 9596 хамтлаг Та нараас ондоо
Би яана 9596 хамтлаг Та нараас ондоо
Цаг хугацаа 9596 хамтлаг Та нараас ондоо
Гэмшилгүй 9596 хамтлаг Та нараас ондоо
Аав минь 9596 хамтлаг Байхгүй...
Шөнө дундын бороо 9596 хамтлаг Байхгүй...
Хайрын дуу Арчастай Байхгүй...
Үнэний хариу Өрлөг хамтлаг Намар намрын цуваа
Утас Цэцэнцогт Ятган эгшиг
Аав минь, нутаг минь Найраг Ятган эгшиг
Эргүнэгийн хашгирал Дугуй хамтлаг Байхгүй...
Нартай Монгол Хар тас хамтлаг Нартай Монгол
Тэр бүсгүй Хар тас хамтлаг Нартай Монгол
Нутаг зүгээ Хар тас хамтлаг Нартай Монгол

     эхний хуудас  өмнөх  дараахдараах  сүүлчийн хуудас  Одоо 1 Хуудас \ Нийт: 3 Хуудас