Байршил: Нүүр хуудас > Дуу > Дуу хайх
Жороогийн жороо Билэгбаатар Байхгүй...
Эрдэнэ засгийн унага Билэгбаатар Байхгүй...
Өлийн даваа Найрамдал Байхгүй...
Наран мэт мандах Найрамдал Мөнгөн буурал ерөөл
Цолмон Найрамдал Мөнгөн буурал ерөөл
Дүүрэнзаан Найрамдал Мөнгөн буурал ерөөл
Намаг цээлийн бургас Чулуу Байхгүй...
Жүсэрэй Чулуу Байхгүй...
Хийморийн магтаал Билэгбаатар Байхгүй...
Эрдэнэ засгийн унага Цэцэнбилэг Байхгүй...
Үүсэх жавар Цэцэнбилэг Байхгүй...
Богдын өндөр Цэцэнбилэг Байхгүй...
Жий талын гургуул Цэцэнбилэг Байхгүй...
Булган тохой нутаг Цэцэнбилэг Байхгүй...
Богд Чингис Цэцэнбилэг Байхгүй...
Баян Баргын манаа Цэцэнбилэг Байхгүй...
Алтан арурэ Отгонтуяа, Дорж Байхгүй...
Наран мэт мандах Отгонтуяа, Дорж Байхгүй...
Тунгалаг гэгээн Отгонтуяа, Дорж Байхгүй...
Хөдөө шил Отгонтуяа, Дорж Байхгүй...
Хүрэн толгойн сүүдэр Отгонтуяа Байхгүй...
Хөөрхөн халиун Отгонтуяа Байхгүй...
Жороогийн жороо Отгонтуяа Үлэмжийн чанар
Сүмбэр алтан овоо Отгонтуяа Үлэмжийн чанар
Ар хөвчийн унага Отгонтуяа Үлэмжийн чанар
Саруул тал Отгонтуяа Үлэмжийн чанар
Бор борын бялзуухай Отгонтуяа Үлэмжийн чанар
Үүр сүүлт Отгонтуяа Үлэмжийн чанар
Эртийн цагаан буян Гантөмөр Эртийн цагаан буян
Дүүрэнзаан Гантөмөр Эртийн цагаан буян

     эхний хуудас  өмнөх  дараахдараах  сүүлчийн хуудас  Одоо 1 Хуудас \ Нийт: 7 Хуудас