Байршил: Нүүр хуудас > Дуу > Дуу хайх
Улаан бууртай тэмээ Алимаа, Бүрэнжаргал Сэтгэлийн ертөнцийг дуулахуй
Овоон дэх уулзалт Билэгбаатар, Уянга Байхгүй...
Янлин хуар Мөнхтөмөр Шүтээн хээр
Жинчин Мөнхтөмөр Шүтээн хээр
Хонхон цэцэг Мөнхтөмөр Шүтээн хээр
Хулсан ташуур Мөнхтөмөр Шүтээн хээр
Гарын арван хуруу Найрамдал Мөнгөн буурал ерөөл
Цахар найман хошуу Найрамдал Мөнгөн буурал ерөөл
Алтан хоёр бугуйвч Найрамдал, Гэгээнтана Мөнгөн буурал ерөөл
Хонхон цэцэг Алимаа Сэтгэлийн ертөнцийг дуулахуй
Цагаан шувуу гөө гөө Чулуу Байхгүй...
Бүсгүй хүний заяа Дулаан Залбирлын дуун
Хөх торгон цамц Эрдэнэгэрэл Байхгүй...
Ээжийн минь хайр Тогтох Эрдэнэ бэйлийн нутаг
Оюун анга “Хорчин эгч дүүс” хамтлаг Байхгүй...
Усан жороо морь Баянбулаг Байхгүй...
Жээдэр на на Бай Хунмэй Ванлий
Ендэн гөө гөө Бай Хунмэй Ванлий
Ванлий Бай Хунмэй Ванлий
Юнлианг Бай Хунмэй Ванлий
Дүүрэй удган Бай Хунмэй Ванлий
Бөөрүүлэй Бай Хунмэй Ванлий
Ван жиэ Бай Хунмэй Ванлий
Жин Лианг Бай Хунмэй Ванлий
Вэй хүү Сүй Линг Бай Хунмэй Ванлий
Луо янг Бай Хунмэй Ванлий
Гогормаа Бай Хунмэй Ванлий
Сэндэр хүүхэн Бай Хунмэй Ванлий
Хайр хайрын батцагаан Бай Хунмэй Хайр хайрын батцагаан
Дун Шан гөө гөө Бай Хунмэй Хайр хайрын батцагаан

     эхний хуудас  өмнөх  дараахдараах  сүүлчийн хуудас  Одоо 1 Хуудас \ Нийт: 13 Хуудас