Байршил: Нүүр хуудас > Дуу хөгжим > Дуу
 
Овоон дэх уулзалт Овоон дэх уулзалт Байхгүй...
Янлин хуар Янлин хуар Шүтээн хээр
Жинчин Жинчин Шүтээн хээр
Хонхон цэцэг Хонхон цэцэг Шүтээн хээр
Хулсан ташуур Хулсан ташуур Шүтээн хээр
Гарын арван хуруу Гарын арван хуруу Мөнгөн буурал ерөөл
Цахар найман хошуу Цахар найман хошуу Мөнгөн буурал ерөөл
Алтан хоёр бугуйвч Алтан хоёр бугуйвч Мөнгөн буурал ерөөл
Хонхон цэцэг Хонхон цэцэг Сэтгэлийн ертөнцийг дуулахуй
Улаан бууртай тэмээ Улаан бууртай тэмээ Сэтгэлийн ертөнцийг дуулахуй
Цагаан шувуу гөө гөө Цагаан шувуу гөө гөө Байхгүй...
Бүсгүй хүний заяа Бүсгүй хүний заяа Залбирлын дуун
Хөх торгон цамц Хөх торгон цамц Байхгүй...
Ээжийн минь хайр Ээжийн минь хайр Эрдэнэ бэйлийн нутаг
Оюун анга Оюун анга Байхгүй...
Усан жороо морь Усан жороо морь Байхгүй...
Жээдэр на на Жээдэр на на Ванлий
Ендэн гөө гөө Ендэн гөө гөө Ванлий
Ванлий Ванлий Ванлий
Юнлианг Юнлианг Ванлий

     эхний хуудас  өмнөх  дараах  сүүлчийн хуудас 
                                                                                               Одоо 1 Хуудас \ Нийт: 20 Хуудас 


 

Хамтын ажиллагаатай вэб сайтууд