Байршил: Нүүр хуудас > Дуу хөгжим > Дуу
 
Жороогийн жороо Жороогийн жороо Байхгүй...
Эрдэнэ засгийн унага Эрдэнэ засгийн унага Байхгүй...
Өлийн даваа Өлийн даваа Байхгүй...
Наран мэт мандах Наран мэт мандах Мөнгөн буурал ерөөл
Цолмон Цолмон Мөнгөн буурал ерөөл
Дүүрэнзаан Дүүрэнзаан Мөнгөн буурал ерөөл
Намаг цээлийн бургас Намаг цээлийн бургас Байхгүй...
Жүсэрэй Жүсэрэй Байхгүй...
Хийморийн магтаал Хийморийн магтаал Байхгүй...
Эрдэнэ засгийн унага Эрдэнэ засгийн унага Байхгүй...
Үүсэх жавар Үүсэх жавар Байхгүй...
Богдын өндөр Богдын өндөр Байхгүй...
Жий талын гургуул Жий талын гургуул Байхгүй...
Булган тохой нутаг Булган тохой нутаг Байхгүй...
Богд Чингис Богд Чингис Байхгүй...
Баян Баргын манаа Баян Баргын манаа Байхгүй...
Алтан арурэ Алтан арурэ Байхгүй...
Наран мэт мандах Наран мэт мандах Байхгүй...
Тунгалаг гэгээн Тунгалаг гэгээн Байхгүй...
Хөдөө шил Хөдөө шил Байхгүй...

     эхний хуудас  өмнөх  дараах  сүүлчийн хуудас 
                                                                                               Одоо 1 Хуудас \ Нийт: 10 Хуудас 


 

Хамтын ажиллагаатай вэб сайтууд