Байршил: Нүүр хуудас > Дуу хөгжим > Дуу
 
Тэнгэрийн унага Тэнгэрийн унага Дөрвөн настай халиун
Дөрвөн настай халиун Дөрвөн настай халиун Дөрвөн настай халиун
Ээж минь Ээж минь Дөрвөн настай халиун
Онгон буур Онгон буур Дөрвөн настай халиун
Хөгшин хоохан Хөгшин хоохан Дөрвөн настай халиун
Мандуул хааны магтаал Мандуул хааны магтаал Дөрвөн настай халиун
Цөл талын дуулал Цөл талын дуулал Дөрвөн настай халиун
Эвэнкийн дуулал Эвэнкийн дуулал Дөрвөн настай халиун
Халуун элгэн нутаг Халуун элгэн нутаг Дөрвөн настай халиун
Данаабал Данаабал Дөрвөн настай халиун
Чингис хааны магтаал Чингис хааны магтаал Дөрвөн настай халиун
Хөөмийн магтаал Хөөмийн магтаал Дөрвөн настай халиун
Үхэрт хөндий Үхэрт хөндий Дөрвөн настай халиун
Чоно Чоно Байхгүй...
Ордос минь зангаараа байна Ордос минь зангаараа байна Хүслийн дүүлээ
Тэнгэрлэг соёлоо хурайлъя Тэнгэрлэг соёлоо хурайлъя Хүслийн дүүлээ
Бөхийн магтаал Бөхийн магтаал Байхгүй...
Ордос Монгол Ордос Монгол Ордос Монгол
Хунчин галуу Хунчин галуу Ордос Монгол
Бадарчин лам Бадарчин лам Ордос Монгол

     эхний хуудас  өмнөх  дараах  сүүлчийн хуудас 
                                                                                               Одоо 1 Хуудас \ Нийт: 2 Хуудас 


 

Хамтын ажиллагаатай вэб сайтууд