Байршил: Нүүр хуудас > Дуу хөгжим > Дуу
 
Шижид анга Шижид анга Байхгүй...
Буриад найрын дуу Буриад найрын дуу Байхгүй...
Үзэсгэлэнт сайхан миний нутаг Үзэсгэлэнт сайхан миний нутаг Байхгүй...
Найрын дуу Найрын дуу Байхгүй...
Хүүхэн мордуулах дуу Хүүхэн мордуулах дуу Байхгүй...
Хуримын баяр Хуримын баяр Байхгүй...
Чингис хаан Чингис хаан Байхгүй...
Салхин зээрд морь Салхин зээрд морь Байхгүй...
Талын зам Талын зам Байхгүй...
Цагаан булагийн ус Цагаан булагийн ус Ордос ардын дууны найрал
Гүгэрмаа Гүгэрмаа Ордос ардын дууны найрал
Цоохор морь Цоохор морь Ордос ардын дууны найрал
Баларын зам бөмбөр минь Баларын зам бөмбөр минь Ордос ардын дууны найрал
Хандармаа Хандармаа Ордос ардын дууны найрал
ужийн шан ужийн шан Ордос ардын дууны найрал
Бүүвэйн дуу Бүүвэйн дуу Ордос ардын дууны найрал
Хун галуу Хун галуу Ордос ардын дууны найрал
Гурван сайхан хээр Гурван сайхан хээр Ордос ардын дууны найрал
Архины дуу Архины дуу Ордос ардын дууны найрал
Өвөр Монгол бахархал Өвөр Монгол бахархал Мэндийн цэнхэр хадаг

     эхний хуудас  өмнөх  дараах  сүүлчийн хуудас 
                                                                                               Одоо 1 Хуудас \ Нийт: 2 Хуудас 


 

Хамтын ажиллагаатай вэб сайтууд