Байршил: Нүүр хуудас > Дуу хөгжим > Дуу
Чарт
 
Овоон дэх уулзалт Овоон дэх уулзалт Байхгүй...
Аавын нутаг Аавын нутаг Байхгүй...
Гүнгэрийн гол Гүнгэрийн гол Байхгүй...
Алтан тоонот Монгол гэр Алтан тоонот Монгол гэр Байхгүй...
Жороогийн жороо Жороогийн жороо Байхгүй...
Эрдэнэ засгийн унага Эрдэнэ засгийн унага Байхгүй...
Шанхай хийцтэй бандоди Шанхай хийцтэй бандоди Байхгүй...
Найргийн намар Найргийн намар Шүтээн хээр
Янлин хуар Янлин хуар Шүтээн хээр
Хонгор хоёрын сэтгэл Хонгор хоёрын сэтгэл Шүтээн хээр
Жинчин Жинчин Шүтээн хээр
Хонхон цэцэг Хонхон цэцэг Шүтээн хээр
Малчнаараа торойно Малчнаараа торойно Шүтээн хээр
Аав минь Аав минь Шүтээн хээр
Ухаантай ээж Ухаантай ээж Шүтээн хээр
Бүсгүй минь Бүсгүй минь Шүтээн хээр
Мөрөөдлийн дуу Мөрөөдлийн дуу Шүтээн хээр
Оторчны дуу Оторчны дуу Шүтээн хээр
Малчны нөмөр Малчны нөмөр Шүтээн хээр
Хулсан ташуур Хулсан ташуур Шүтээн хээр

     эхний хуудас  өмнөх  дараах  сүүлчийн хуудас 
                                                                                               Одоо 1 Хуудас \ Нийт: 129 Хуудас 


 

Хамтын ажиллагаатай вэб сайтууд